ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000

โทรศัพท์ 036-511417

โทรสาร 036-511989

Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000

E-mail : webmaster@singprimary.go.th